09:00 – 19:00

Pazartesi-Cumartesi

Meşrutiyet Cad 15/28
7. kat Kızılay Ankara

0 (312 )4192098-99

09:00 – 19:00

Pazartesi-Cumartesi

Meşrutiyet Cad 15/28
7. kat Kızılay Ankara

0 (312 )4192098-99

Ankara Tercüme

Ankara Tercüme, Kızılay, Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Çayyolu, Ulus, Kazan, Gölbaşı İlçelerinde Yeminli Tercüme, Noter Tasdikli Tercüme, Hukuki Tercüme, Ticari Tercüme, Teknik Tercüme, Tıbbi Tercüme, Sözlü Tercüme, Akademik Tercüme, Katalog-Broşür Tercüme, Web Sitesi Tercüme hizmeti verilmektedir.

Yeminli Tercüme

Vergi Levhaları, Diploma, Sabıka Kaydı Belgesi, Öğrenci Belgesi, İmza Sirküleri, Transkript, Sözleşmeler, Muvafakatname, İmza Beyannamesi, Nüfus Kayıt Örneği… Noter yeminli tercümanlar tarafından yapılan tercüme belgeleridir. Aslına uygun ve doğru yapılmalıdır. Yasal sorumluluğu olan bir tercüme türüdür. Ankara Tercüme, Kızılay, Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Çayyolu, Ulus, Kazan, Gölbaşı İlçelerinde Ankara Yeminli Tercüme hizmeti verilmektedir

Noter Yeminli Tercüme

Ankara Tercüme Büroları, Ankara Noter Yeminli Tercüme; Ehliyet Tercümeleri, Hesap Ekstresi Tercümeleri, Evlilik Cüzdanı Tercümeleri, Temyiz Belgesi Tercümeleri, Maaş Bordrosu Tercümeleri, Transkript Tercümeleri, Sürücü Belgesi Tercümeleri, Mernis Belge Tercümeleri.. Ankara Tercüme Büroları, Kızılay, Çankaya, Gölbaşı, Sincan, Kazan, Ankara Noter Yeminli Tercüme hizmeti verilmektedir.

Noter Tasdikli Tercüme

Özel Sözleşmeler, Boşanma belgeleri, Tapu Belgeleri, Evlat edinme belgeleri, İhale Belgeleri, Ticaret Sicil Gazetesi, Vatandaşlık değiştirme belgeleri, Diploma, Miras ve Emlak belgeleri, Yabancıların Pasaport, Evlilik Cüzdanı, Bekarlık Belgesi… Resmi kurum veya kuruluşlar tarafından istenen belgeler Noter tasdikli yapılır.

Ankara Tercüme, Kızılay, Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Çayyolu, Ulus, Kazan, Gölbaşı İlçelerinde Ankara Noter Tasdikli Tercüme hizmeti verilmektedir.

Hukuki Tercüme

Mahkeme Kararları, Lisans Sözleşmeleri, Patent ve Sicil Kayıtları, Taahhütname, Vekaletname, İbraname, İhtarname, Şirket Kuruluşları, Devir İşlemleri, Boşanma Belgeleri, Avrupa İnsan Hakları Kararları, Şirket Sözleşmeleri…avukat tercümanlarımız tarafından yapılmaktadır.

Ankara Tercüme, Kızılay, Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Çayyolu, Ulus, Kazan, Gölbaşı İlçelerinde Ankara Hukuki hizmeti verilmektedir.

Ticari Tercüme

Şirket Toplantı Belgeleri, Distribütör Anlaşmaları, Bayilik Anlaşmaları, Uluslararası Ticari Anlaşmalar, Lisans Sözleşmeleri, İhracat Ve İthalat Yazışmaları, Banka Kredi Anlaşmaları, Şirket Faaliyet Belgesi, Şirket Fesih İşlemleri…konusunda uzman işletme, uluslararası işletme bölümü mezunları tarafından tercümeleri yapılır.

Ankara Tercüme, Kızılay, Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Çayyolu, Ulus, Kazan, Gölbaşı İlçelerinde Ankara Ticari Tercüme hizmeti verilmektedir.

Teknik Tercüme

Teknik Katalog, Firma Broşürleri, Kullanım Kılavuzları, Teknik Metinler, Teknik Eğitim Kitapları, İnşaat, Elektrik Ve Elektronik, Kimya, Gıda, Çevre Metalürji Mühendisliği Alanlarındaki Teknik Metinler… Mühendis tercümanlarımızca tercümeleri yapılmaktadır.

Ankara Tercüme, Kızılay, Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Çayyolu, Ulus, Kazan, Gölbaşı İlçelerinde Ankara Teknik Tercüme hizmeti verilmektedir.

Tıbbi Tercüme

Tıbbi Makaleler, Tıp Kitapları, Tıp Uzmanlık Metinleri, Klinik Araştırma Ve Denemeler, Hastane Raporları, Tıbbi Vaka Formları, Sağlık Kurulu Raporları, Tıbbi Sözleşmeler, İlaç Ruhsatlandırma Belgeler, Hasahane Broşürleri, Klinik Protokoller, Hasta Takip Formu, İlaç Ve Tıbbi Cihaz Kullanma Talimatları, Tıbi Cihazların Kullanma Talimatları, Hastane Broşürü, Tıbbi Cihaz Teknik Şartname Çevirileri, Hasta Ameliyat Raporları, Uzman Doktor Raporları, İlaç Prospektüsleri… Konusunda uzman doktor tercümanlarımız tarafından tercümeleri yapılır.

Ankara Tercüme, Kızılay, Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Çayyolu, Ulus, Kazan, Gölbaşı İlçelerinde Ankara Tıbbi Tercüme hizmeti verilmektedir.

Sözlü Tercüme

İş toplantıları, iş gezileri, yabancıların vekalet, alım-satım işleri, şirket kuruluşları, taahhütnameleri, noter işlemleri…Konuşmacının sözleri bazen not alınır ve belirli aralıklarla konuşulanlar tercüme edilir. Herhangi bir teknik ekipman kullanılmaz.

Ankara Tercüme, Kızılay, Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Çayyolu, Ulus, Kazan, Gölbaşı İlçelerinde Ankara Sözlü Tercüme hizmeti verilmektedir.

Akademik Tercüme

Lise Bitirme Belgesi, Ösym Giriş Belgesi, Bitirme Tezi, Bitirme Ödevi, Lise Karnesi, ÖSYM Sonuç Belgesi, Lisans Diploması, Dönem Ödevi, Teşekkür Belgesi, Takdir Belgesi, Yüksek Lisans Diploması, Yurtdışı Üniversite Başvuru Belgeleri, TOEFL Kurs Sertifikaları, Ön Lisans Diploması, Başarı Sertifikaları, Denklik Belgesi, Geçici Mezuniyet Belgesi, IELTS Kurs Sertifikaları…Ankara Tercüme, Kızılay, Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Çayyolu, Ulus, Kazan, Gölbaşı İlçelerinde Ankara Akademik Tercüme hizmeti verilmektedir.

Katalog-Broşür Tercümesi

Kullanım Kılavuzları, Katalog, Broşür, Tanıtım Metinleri, Ürün Etiketleri, Makine tamir ve kullanma broşürleri, İngilizce, Almanca, Fransızca, Japonca, Çince ve diğer dillerde tercümeleri yapılır.

Web Sitesi Tercümeleri

Şirketler ürünleri hedef pazarda satabilmeleri için o ülke dili ile web sayfalarını yayınlamaları gerekir. İnternet pazarlama günümüzde çok kullanılmaktadır. İngilizce, Rusça, Almanca, Arapça, Fransızca, Bulgarca, Japonca, Hollandaca, Çince, Flemenkçe ve diğer dillerde web sayfası yapılmaktadır.

Ankara Tercüme, Kızılay, Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Çayyolu, Ulus, Kazan, Gölbaşı İlçelerinde Ankara Web Sitesi Tercüme hizmeti verilmektedir.

Refakat Tercüme Hizmetleri

Yabancı konuklarınıza rehberlik hizmeti, Yurtdışından gelen konuklarınızın havaalanında karşılanması-uğurlanması sırasında refakat hizmetleri, İş yemeklerinizde refakat hizmetleri, Yurtiçi ve yurtdışı fuar, seminer, ürün tanıtımı gibi temsil ve refakat hizmetleri, Yurtdışı seyahatlerinizde tam zamanlı refakat hizmeti, Yabancı misafirleriniz için her türlü gezi, tur organizasyonla refakat hizmeti verilmektedir.

Ankara Tercüme, Kızılay, Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Çayyolu, Ulus, Kazan, Gölbaşı İlçelerinde Ankara Refakat Tercüme hizmeti verilmektedir.

Ankara Tercüme Hizmetleri

Yeminli Tercüme
Noter Tasdikli Tercüme
Hukuki Tercüme
Ticari Tercüme
Teknik Tercüme
Tıbbi Tercüme

Sözlü Tercüme
Akademik Tercüme
Katalog-Broşür Tercüme
Web Sitesi Tercüme
Simultane Tercüme
Refakat Tercüme Hizmetleri

Top