09:00 – 19:00

Pazartesi-Cumartesi

Meşrutiyet Cad 15/28
7. kat Kızılay Ankara

0 (312 )4192098-99

09:00 – 19:00

Pazartesi-Cumartesi

Meşrutiyet Cad 15/28
7. kat Kızılay Ankara

0 (312 )4192098-99

Ankara Tercüme Büroları

Ankara Tercüme Büroları, Kızılay, Çankaya, Gölbaşı, Sincan, Kazan, Ankara Tercüme hizmeti verilmektedir. Yeminli Tercüme, Noter Yeminli Tercüme, Noter Tasdikli Tercüme, Noter Onaylı Tercüme, Simultane Tercüme, Tıbbi Tercüme, Sözlü Tercüme, Web Sitesi Tercümeleri, Teknik Tercüme, Hukuki Tercüme, Ticari Tercüme, Finansal Tercüme, Patent Tercümeleri, Film, CD, DVD Deşifre Tercümeleri, Gümrük Belgeleri Tercümeleri yapılmaktadır.

Yeminli Tercüme

Ankara Tercüme Büroları, Ankara Yeminli Tercüme: Sürücü Belgesi Tercümeleri, Ölüm Belgesi Tercümeleri, Ticaret Sicil Gazetesi Tercümeleri, Sözleşme Tercümeleri, İmza Beyannamesi Tercümeleri, Sabıka Kaydı Tercümeleri, Diploma Tercümeleri.. Ankara Tercüme Büroları, Kızılay, Çankaya, Gölbaşı, Sincan, Kazan, Ankara Yeminli Tercüme hizmeti verilmektedir.

Noter Yeminli Tercüme

Ankara Tercüme Büroları, Ankara Noter Yeminli Tercüme; Ehliyet Tercümeleri, Hesap Ekstresi Tercümeleri, Evlilik Cüzdanı Tercümeleri, Temyiz Belgesi Tercümeleri, Maaş Bordrosu Tercümeleri, Transkript Tercümeleri, Sürücü Belgesi Tercümeleri, Mernis Belge Tercümeleri.. Ankara Tercüme Büroları, Kızılay, Çankaya, Gölbaşı, Sincan, Kazan, Ankara Noter Yeminli Tercüme hizmeti verilmektedir.

Noter Tasdikli Tercüme

Ankara Tercüme Büroları, Ankara Noter Tasdikli Tercüme; Vergi Levhası Tercümeleri, Nüfus Kaydı Tercümeleri, Sözleşme Hukuku Tercümeleri, Kimlik Tercümeleri, Hüviyet Tercümeleri, İmza Sirküleri Tercümeleri, Savcılık Kaydı Tercümeleri, Öğrenci Belgesi Tercümeleri… Ankara Tercüme Büroları, Kızılay, Çankaya, Gölbaşı, Sincan, Kazan, Ankara Noter Tasdikli Tercüme hizmeti verilmektedir.

Noter Onaylı Tercüme

Ankara Tercüme Büroları, Ankara Noter Onaylı Tercüme; Göçmenlik Başvuru Tercümeleri, Doğum Kayıt Örneği Tercümeleri, Şirket Faaliyet Raporları Tercüme, Rapor Tercümeleri, Tapu Tercüme, Patent Tercümeleri, Vasiyetname Tercümeleri, Apostil Tercümeleri, Vekâletname Tercümeleri, Sağlık Raporu Tercüme, Banka Hesap Tercümeleri, Denklik Belgeleri Tercümeleri.. Ankara Tercüme Büroları, Kızılay, Çankaya, Gölbaşı, Sincan, Kazan, Ankara Noter Onaylı Tercüme hizmeti verilmektedir.

Simultane Tercüme

Ankara Tercüme Büroları, Simultane Tercüme: Konferans, TV programları, canlı yayınlar, seminerler, sunumlar, sempozyum ve çok dilli toplantılarda aynı anda birçok dilde çeviri yapılır. Tercüman, özel kabinde, kulaklık yardımıyla konuşmacının söylediklerini dinler, aynı anda çeviriyi mikrofon ile eş dinleyicilere aktarır. Simultane Tercüme konuşmacının cümleleri konuşma sırasında iletilmiş olur.

Ankara Tercüme Büroları, Kızılay, Çankaya, Gölbaşı, Sincan, Kazan, Ankara Simultane Tercüme hizmeti verilmektedir.

Sözlü Tercüme

Ankara Tercüme Büroları, Simultane Tercüme: Konuşmacı konuşmasını bitirdikten sonra yapılan sözlü tercüme hizmetimizdir. Ticari toplantılar, seminerler, eğitim sunumları, ürün tanıtımları, iş görüşmeleri, gezi ve refakat esansında sözlü tercüme tercih edilir.
Ankara Tercüme Büroları, Kızılay, Çankaya, Gölbaşı, Sincan, Kazan, Ankara Sözlü Tercüme hizmeti verilmektedir.

Web Sitesi Tercümeleri

Ankara Tercüme Büroları, Web Sitesi Tercümesi: İnternet web sayfanız dünya dillerini konuşan şirketler size çok kolay ulaşacaklardır. Firmanızın web sitesi İngilizce yayınlaması ürünlerinizin kolayca tanıtılmasını sağlar. Dünya pazarlarına ürünlerinizi pazarlamanız için mutlaka hedef dilde web sitenizi yayınlamanız gerekir. Ankara Tercüme Büroları, Kızılay, Çankaya, Ostim, Sincan, Kazan, Ankara Web Sitesi Tercüme hizmeti vermekteyiz.

Teknik Tercüme

Ankara Tercüme Büroları, Ankara Teknik Tercüme: Hakediş Raporu Tercümeleri, İhale Dosyaları Tercümeleri, Teknik Teklif Dosyaları Tercümeleri, Katalog Tercümeleri, Elektrikli Alet Kılavuzu Tercümeleri, Teknik Metin Tercümeleri, Kalite Belgesi Tercümeleri, Elektrikli – Elektronik Alet Cihaz Tercümeleri, Uygunluk Sertifikası Tercümeleri, Laboratuvar Sistemleri Tercümeleri, Metro Ve Raylı Sistemler Tercümeleri, Üretici Sertifikası Tercümeleri, Şirket Kurulum Evrakları Tercümeleri, Teknik Rapor Tercümeleri, Kurulum Direktifi Tercümeleri, Ürün Tanıtımları Tercümeleri, Teknik El Kitabı Tercümeleri, Malzeme Güvenlik Veri Belgeleri Tercümeleri.. Ankara Tercüme Büroları, Kızılay, Çankaya, Ostim, Sincan, Kazan, Ankara Teknik Tercüme hizmeti vermekteyiz.

Hukuki Tercüme

Ankara Tercüme Büroları, Ankara Hukuki Tercüme: Boşanma Belgesi Tercümeleri, İhale Dosyaları Tercümeleri, Kanun, Yönetmelik Ve Mevzuatlar Tercümeleri, İşyeri Ruhsatları Tercümeleri, Anayasa Hukuku Tercümeleri, Patent Sözleşmesi Tercümeleri, Mülkiyet Dokümanları Tercümeleri, Tanık İfadeleri Tercümeleri, Şirket Ana Sözleşmeleri Tercümeleri, Organize Sanayi Bölgesi Vergi Muafiyetleri Tercümeleri, Kuruluş Sözleşmeleri Tercümeleri, Uluslararası Hukuk Tercümeleri, Tahkim Dokümanları Tercümeleri, Kriminal Hukuk Tercümeleri, Bilirkişi Raporları Tercümeleri, Mahkeme Kararları Tercümeleri.. Ankara Tercüme Büroları, Kızılay, Çankaya, Ostim, Sincan, Kazan, Ankara Hukuki Tercüme hizmeti vermekteyiz.

Ticari Tercüme

Ankara Tercüme Büroları, Ankara Ticari Tercüme: ISO Belgesi Tercümeleri, Yetkilendirme Belgesi Tercümeleri, Franchise Sözleşmesi Tercümeleri, Yönetim Kurulu Kararı Tercümeleri, Ticaret Gazeteleri Tercümeleri, Ticari Fatura Tercümeleri, TÜV Sertifikaları Tercümeleri, Faaliyet Belgesi Tercümeleri, Kartvizit Tercümeleri, Katalog Tercümeleri, Kira Kontratı Tercümeleri, Kira Sözleşmesi Tercümeleri, Genel Kurul Karar Tercümeleri, Gizlilik Sözleşmesi Tercümeleri, Proforma Fatura Tercümeleri, Bayilik Sözleşmesi Tercümeleri.. Ankara Tercüme Büroları, Kızılay, Çankaya, Ostim, Sincan, Kazan, Ankara Ticari Tercüme hizmeti vermekteyiz.

Finansal Tercüme

Ankara Tercüme Büroları, Ankara Finansal Tercüme: Nakit Akış Tablosu Tercümeleri, Banka Hesap Özeti Tercümeleri, Ekonomi Analizleri Tercümeleri, Faaliyet Tablosu Tercümeleri, Muhasebe Rapor Tercümeleri, Fatura Tercümeleri, Faaliyet Raporu Tercümeleri, Finansal Bülten Tercümeleri, Hisse Senedi Tercümeleri, Bilanço Tercümeleri, Hissedarlar Sözleşmesi Tercümeleri, Bilançolar Tercümeleri, Piyasa İncelemesi Tercümeleri, Finansal Belgeler Tercümeleri, Kar-Zarar Hesabı Tercümeleri, Ekonomi Bülten Tercümeleri, Bankacılık Belgeleri Tercümeleri, Mali Müşavirlik Raporları Tercümeleri, Beyanname Tercümeleri, Bankacılık Dokümanları Tercümeleri.. Ankara Tercüme Büroları, Kızılay, Çankaya, Ostim, Sincan, Kazan, Ankara Finansal Tercüme hizmeti vermekteyiz.

Patent Tercümeleri

Ankara Tercüme Büroları, Ankara Patent Tercümeleri ; Patent Başvurusu Tercümeleri, Patent Tercümeleri, Lisans Sözleşmeleri Tercümeleri, İstem Tercümeleri, Fikri ve Sinai Haklar Tercümeleri, Patent Tarifname, Patent- Faydalı Model Metinleri Tercümeleri.. Ankara Tercüme Büroları, Kızılay, Çankaya, Gölbaşı, Sincan, Kazan, Ankara Patent Tercümeleri hizmeti verilmektedir.

Film, DVD, Deşifre Tercümesi

Ankara Tercüme Büroları, Film, CD, DVD Deşifre Tercümeleri; Dizi Filim, Toplantı, Film, Seminer, Reklam, Promosyon, Konferans, Tanıtım DVD, VCD, CD, Kaset, formatlarında kaydedilmiş görüntülü ve sesli kayıtları yazılı metin halinde deşifre edilir, hedef dilde Word ortamında yazılı hale getirilir. Ankara Tercüme Büroları, Kızılay, Çankaya, Gölbaşı, Sincan, Kazan, Ankara Film, CD, DVD Deşifre Tercümeleri hizmeti verilmektedir.

Tıbbi Tercüme

Ankara Tercüme Büroları, Ankara Tıbbi Tercüme: Eczacılık Tercümeleri, Klinik Rapor Tercümeleri, İlaç Katalogları Tercümeleri, Tıp Sertifikaları Tercümeleri, Medikal Yayın Tercümeleri, Sağlık Raporları Tercümeleri, Tıbbi Makaleler Ve Araştırma Yazıları Tercümeleri, Lisans Ve İlaç Patentleri Tercümeleri, Patent Başvuruları Tercümeleri, Prospektüs Tercümeleri, Prospektüs Tercümeleri, Uzman Raporları Tercümeleri, İlaç Patentleri Tercümeleri, Kozmetikler Ve Tıbbi Ürünlere Ait Lisans Ve Patentler Tercümeleri, İlaç Prospektüs Tercümeleri, Hasta Raporları Tercümeleri, Tıp Cihazları Ruhsatlandırma Dosyaları Tercümeleri, Tıp Kongre Metinleri Tercümeleri, Prospektüsler Tercümeleri, Medikal Yayınlar Tercümeleri, Hasta Takip Notları Tercümeleri, Bilimsel Makaleler Tercümeleri, Teşhis Ve Tedavi İçeren Belgeler Tercümeleri, Tıbbi Ürün Broşür Tercümeleri, Hasta Raporları Tercümeleri, Raporlar Tercümeleri, Araştırma Raporları Tercümeleri.. Ankara Tercüme Büroları, Kızılay, Çankaya, Ostim, Sincan, Kazan, Ankara Tıbbi Tercüme hizmeti vermekteyiz.

Gümrük Belgeleri Tercümesi

Ankara Tercüme Büroları, Ankara Gümrük Belgeleri Tercüme: Paketleme Listesi Tercümeleri, Pazarlama Raporu Tercümeleri, Satış Raporu, Sigorta Poliçesi, Standart Kontrol Belgesi, Uygunluk Beyanı, Uygunluk Sertifikası, Uyumluluk Sertifikası, Üretici Sertifikası, Üretim Proses Sertifikası Tercümeleri, Ürün Etiketleri Tercümeleri, Ürün Listesi Tercümeleri, Veterinerlik Sağlık Sertifikası Tercümeleri, Yeterlilik Belgesi Tercümeleri.. Ankara Tercüme Büroları, Kızılay, Çankaya, Ostim, Sincan, Kazan, Ankara Gümrük Belgeleri Tercüme hizmeti vermekteyiz.

Ankara Tercüme Büroları Fiyatları

Ankara Tercüme Büroları Fiyatları, çevirisi yapılan hedef dil üzerinden hesaplanır. Ankara Tercüme Büroları Fiyatları, 1000 karakter 1 sayfa tercüme olarak hesaplanır. 1000 karakterden az ise yine 1 sayfa tercüme olarak kabul edilir. Ankara Tercüme Büroları Fiyatları, KDV dahil değildir. Ankara Tercüme Büroları Fiyatlarına noter tasdik ücretleri dahil değildir.

Ankara Tercüme Büroları Hizmetleri

Yeminli Tercüme
Noter Yeminli Tercüme
Noter Tasdikli Tercüme
Noter Onaylı Tercüme
Simultane Tercüme
Tıbbi Tercüme
Sözlü Tercüme
Web Sitesi Tercümeleri

Teknik Tercüme
Hukuki Tercüme
Ticari Tercüme
Finansal Tercüme
Patent Tercümeleri
Film, CD, DVD Deşifre Tercümeleri
Gümrük Belgeleri Tercümeleri

Top