09:00 – 19:00

Pazartesi-Cumartesi

Meşrutiyet Cad 15/28
7. kat Kızılay Ankara

0 (312 )4192098-99

09:00 – 19:00

Pazartesi-Cumartesi

Meşrutiyet Cad 15/28
7. kat Kızılay Ankara

0 (312 )4192098-99

Ankara Tercüme Bürosu

Ankara Tercüme Bürosu, Çankaya, Kızılay, Kazan, Sincan, Gölbaşı, Ankara Tercüme hizmeti verilmektedir. Ankara Yeminli Tercüme, Ankara Noter Tasdikli Tercüme, Ankara Noter Yeminli Tercüme, Ankara Noter Onaylı Tercüme, Ankara Sözlü Tercüme, Ankara Teknik Tercüme, Ankara Ticari Tercüme, Ankara Simultane Tercüme, Ankara Hukuki Tercüme, Ankara Web Sitesi Tercümesi, Ankara Finansal Tercüme, Ankara Film, DVD, Deşifre Tercümesi, Ankara Patent Tercümeleri, Ankara Tıbbi Tercüme, Ankara Gümrük Belgeleri Tercümesi hizmeti verilir.

Ankara Yeminli Tercüme

Ankara Tercüme Bürosu, Ankara Yeminli Tercüme; Evlilik Cüzdan Tercümeleri, Pasaport Tercümeleri, Mahkeme Kararları Tercümeleri, Boşanma Kararları Tercümeleri, Erasmus Belgeleri Tercümeleri, Medeni Hukuk Tercümeleri, Vekaletname Tercümeleri, Roma Hukuku Tercümeleri, Nüfus Cüzdan Tercümeleri, Nüfus Kayıt Örnekleri Tercümeleri, Ankara Tercüme Bürosu, Çankaya, Kızılay, Kazan, Sincan, Gölbaşı, Ankara Yeminli Tercüme hizmeti verilmektedir.

Ankara Noter Tasdikli Tercüme

Ankara Tercüme Bürosu, Ankara Noter Tasdikli Tercüme; Ruhsat Tercümeleri, Banka Hesap Cüzdanı Tercümeleri, ÖSYM Sınav Sonuç Belgesi Tercümeleri, Mahkeme Kararı Tercümeleri, Doğum Belgesi Tercümeleri, Kaza Raporu Tercümeleri, İkametgah Senedi Tercümeleri, Ankara Tercüme Bürosu, Çankaya, Kızılay, Kazan, Sincan, Gölbaşı, Ankara Noter Tasdikli Tercüme hizmeti verilmektedir.

Ankara Noter Onaylı Tercüme

Ankara Tercüme Bürosu, Ankara Noter Onaylı Tercüme; Sigorta Belgeleri Tercümeleri, Aile Nüfus Kayıt Örneği Tercümeleri, Vergi Hukuku Tercümeleri, Ticaret Hukuku Tercümeleri, Oda Kayıt Sureti Tercüme, Reçete Tercümeleri, Evlat Edinme Tercümeleri, Evlilik Cüzdanı Tercüme, Nüfus Cüzdan Suret Tercümeleri, Sicil Gazetesi Tercümeleri, Ankara Tercüme Bürosu, Çankaya, Kızılay, Kazan, Sincan, Gölbaşı, Ankara Noter Onaylı Tercüme hizmeti verilmektedir.

Ankara Noter Yeminli Tercüme

Ankara Tercüme Bürosu, Ankara Noter Yeminli Tercüme; Sabıka Kaydı Tercümeleri, Bonservis Tercümeleri, Faaliyet Belgesi Tercümeleri, İkametgah Tercümeleri, Nüfus Kayıt Örneği Tercümeleri, Sertifika Tercümeleri, Araba Ruhsat Tercümeleri, Diploma Tercümeleri, Ankara Tercüme Bürosu, Çankaya, Kızılay, Kazan, Sincan, Gölbaşı, Ankara Noter Yeminli Tercüme hizmeti verilmektedir.

Ankara Sözlü Tercüme

Ankara Tercüme Bürosu, Ankara Sözlü Tercüme; Tercüman konuşmacıyı dinledikten sonra konuşmacının ara verdiğinde söylenenleri hedef dile sözlü olarak aktarma hizmetidir. İş görüşmeleri, fabrika toplantıları, seminer sunumları, fabrika gezi ve refakat esansında sözlü tercüme yapılır. Ankara Tercüme Bürosu, Çankaya, Kızılay, Kazan, Sincan, Gölbaşı, Ankara Sözlü Tercüme hizmeti verilmektedir.

Ankara Teknik Tercüme

Ankara Tercüme Bürosu, Ankara Teknik Tercüme: Strateji Belgesi Tercümeleri, Metalurji Mühendisliği Tercümeleri, Telekomünikasyon Tercümeleri, Teknik Şartname Tercümeleri, Hidrolik Makinaları Tercümeleri, Lisans Ve Patent Tercümeleri, Teknik Kitap Tercümeleri, Ürün Tescil Belgeleri Tercümeleri, İhale Tercümeleri, Garanti Belgesi Tercümeleri, Mühendislik Dökümanları Tercümeleri, Cihaz Tablo Ve Gösterim Tercümeleri, TÜV Sertifikası Tercümeleri, Teknik Rapor Tercümeleri, CE Belgesi Tercümeleri, Teknik Şartname Tercümeleri, Kapasite Raporu Tercümeleri, Kullanma Kılavuzları Tercümeleri,..Ankara Tercüme Bürosu, Çankaya, Kızılay, Kazan, Sincan, Gölbaşı, Ankara Teknik Tercüme hizmeti vermekteyiz.

Ankara Ticari Tercüme

Ankara Tercüme Bürosu, Ankara Ticari Tercüme: Taşeron Sözleşmesi Tercümeleri, İrsaliye Tercümeleri, İş Yazışmaları Tercümeleri, Bayilik Sözleşmesi Tercümeleri, İdari Şartname Tercümeleri, İhale Şartnamesi Tercümeleri, Kredi Sözleşmesi Tercümeleri, Kuruluş Mukavelesi Tercümeleri, Lisans Sözleşmesi Tercümeleri, Sipariş Teyidi Tercümeleri, Sipariş Yazısı Tercümeleri, Bilanço Tercümeleri, Nakit Akış Tablosu Tercümeleri, Teminat Mektubu Tercümeleri, Temsilcilik Sözleşmesi Tercümeleri.. Ankara Tercüme Bürosu, Çankaya, Kızılay, Kazan, Sincan, Gölbaşı, Ankara Ticari Tercüme hizmeti vermekteyiz.

Ankara Simultane Tercüme

Ankara Tercüme Bürosu, Ankara Simultane Tercüme; Uluslararası Toplantı, Konferans, Konsey Toplantıları, Sunumlar, Seminerler v.b. çok dilli toplantılarda tercih edilir. Simültane tercüme, tercüman mikrofon ve kulaklık olan özel bir kabininde konuşmacının söylediklerini aynı anda hedef dile çevirisini mikrofon aracılığıyla dinleyicilere iletilir. Ankara Tercüme Bürosu, Çankaya, Kızılay, Kazan, Sincan, Gölbaşı, Ankara Simultane Tercüme hizmeti verilmektedir.

Ankara Hukuki Tercüme

Ankara Tercüme Bürosu, Ankara Hukuki Tercüme: Yasal Düzenlemeler Tercümeleri, Medeni Hukuk Tercümeleri, Borçlar Hukuku Tercümeleri, Taahhütnameler Tercümeleri, Vergi Mahkemeleri Dokümanları Tercümeleri, Kira Ve Satış Sözleşmeleri Tercümeleri, Sözleşme Tercümeleri, Dava Dilekçeleri Tercümeleri Yabancı Ülke Mahkeme Kararları Tercümeleri, Kıymetli Evrak Hukuku Tercümeleri, Mülk Hukuku Tercümeleri, İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Tercümeleri, Lisans Belgeleri Tercümeleri, Hukuki Yazışmalar Tercümeleri,. Ankara Tercüme Bürosu, Çankaya, Kızılay, Kazan, Sincan, Gölbaşı, Ankara Hukuki Tercüme hizmeti vermekteyiz.

Ankara Web Sitesi Tercümesi

Ankara Tercüme Bürosu, Web Sitesi Tercümesi; Gelişen internet teknoloji ile firmanızın ürünlerini dünyaya hedef pazar dilinde yayınladığınız web sayfanız ile tanıtabilir, müşteri kapasitenizi artırabilirsiniz.

İnternetin web sayfanız ile farklı dilleri konuşan firmalar size çok kolay ulaşacaklardır. Firmanızın internet sitesi İngilizce yayınlaması bile firmanızın popülaritesini artıracaktır. Yeni pazarlara açılabilmeniz için mutlaka yabancı dilde web sitenizi yayınlamanız gerekir. Ankara Tercüme Bürosu, Çankaya, Kızılay, Kazan, Sincan, Gölbaşı, Ankara Web Sitesi Tercümesi hizmeti vermekteyiz.

Ankara Finansal Tercüme

Ankara Tercüme Bürosu, Ankara Finansal Tercüme: Fon İzahnamesi Tercümeleri, Ekonomik Analiz Tercümeleri, Fizibilite Raporu Tercümeleri, Finansal Analiz Tercümeleri, Ariyet Sözleşmesi Tercümeleri, Fatura Tercümeleri, Yatırım Analizleri Tercümeleri, Kredi Sözleşme Tercümeleri, Mali Tablo Tercümeleri, Faaliyet Raporu Tercümeleri, Finansal Rapor Tercümeleri, Bilanço Tercümeleri, Hakediş Raporları Tercümeleri, Ekonomi Verileri Tercümeleri, Sigorta Poliçesi Tercümeleri, Gelir Tablosu Tercümeleri, Ekonomi Haberleri Tercümeleri, Gelir-Gider Tablosu Tercümeleri, İrsaliye Tercümeleri.. Ankara Tercüme Büroları, Çankaya, Kızılay, Kazan, Sincan, Gölbaşı, Ankara Finansal Tercüme hizmeti vermekteyiz.

Ankara Film, DVD, Deşifre Tercümesi

Ankara Tercüme Bürosu, Film, DVD Deşifre Tercümeleri; Film, Dizi Filim, Toplantı, Reklam, Konferans, Tanıtım DVD, VCD, CD, Kaset, formatında kaydedilmiş ses ve görüntülü kayıtları Word yazılı metin halinde deşifre edilir, Ankara Tercüme Bürosu, Çankaya, Kızılay, Kazan, Sincan, Gölbaşı, Ankara Film, CD, DVD Deşifre Tercümesi hizmeti verilmektedir.

Ankara Patent Tercümesi

Ankara Tercüme Bürosu, Patent Tercümesi ; Patent Başvurusu Belgeleri Tercümeleri, Patent Tercümeleri, Lisans Sözleşmesi Tercümeleri, İstem Tercümeleri, Fikri ve Sinai Haklar Tercümeleri, Patent Tarifname Tercümeleri, Patent- Faydalı Model Metinleri Tercümeleri.. Ankara Tercüme Bürosu, Çankaya, Kızılay, Kazan, Sincan, Gölbaşı, Ankara Patent Tercümesi hizmeti verilmektedir.

Ankara Tıbbi Tercüme

Ankara Tercüme Bürosu, Ankara Tıbbi Tercüme: Farmakoloji İle İlgili Olarak Klinik Deneyler Tercümeleri, Bilimsel Çalışma Tercümeleri, Tıbbi Kitaplar Tercümeleri, Tıbbi Cihazlarla İlgili Kullanım Kılavuzları Tercümeleri, Tıp Broşürler Tercümeleri, Biyokimyasal Araştırmalar Tercümeleri, Medikal Ürün Patent Tercümeleri, Tıp Makaleler Tercümeleri, Adli Tıp Raporu Tercümeleri, Tedavi Tercümeleri, Tıbbi Aletler Tercümeleri, Tıbbi Ürün Lisans Ve Patentleri Tercümeleri, Bitkisel Ürünlerle İlgili Yayın Ve Broşürler Tercümeleri, Analiz Raporları Tercümeleri, Tıbbî Araç – Gereç Tercümeleri, İlaç Patentleri Tercümeleri, Bilimsel Makaleler Tercümeleri, Tıbbi Cihaz Teknik Şartname Tercümeleri, Tıp Tezler Araştırmalar Tercümeleri, Tıp Araştırma Raporları Tercümeleri, Tıp Cihazlar Tercümeleri, Klinik Rapor Tercümeleri, Tanı Tercümeleri, Tıbbi Cihazların Kullanma Kılavuzları Tercümeleri, Tıbbi Cihaz Kataloğu Tercümeleri.. Ankara Tercüme Bürosu, Çankaya, Kızılay, Kazan, Sincan, Gölbaşı, Ankara Tıbbi Tercüme hizmeti vermekteyiz.

Ankara Gümrük Belgeleri Tercümesi

Ankara Tercüme Bürosu, Ankara Gümrük Belgeleri Tercüme: Ekspertiz Raporu Tercümeleri, İhracat Beyan Onayı Tercümeleri, İhracat Sertifikası Tercümeleri, Kabul Beyannamesi Tercümeleri, Kalite Sertifikası Tercümeleri, Karantina Belgesi Tercümeleri, Kargo Manifestosu Tercümeleri, Konşimento Tercümeleri, Sağlık Sertifikası Tercümeleri, Menşe Şehadetnamesi Tercümeleri, Onay Sertifikası Tercümeleri.. Ankara Tercüme Bürosu, Çankaya, Kızılay, Kazan, Sincan, Gölbaşı, Ankara Gümrük Belgeleri Tercümesi hizmeti vermekteyiz.

Ankara Tercüme Bürosu Fiyatları

Ankara Tercüme Bürosu Fiyatları, tercümesi yapılan hedef dil üzerinden hesaplanır. Ankara Tercüme Bürosu Fiyatları, 1000 karakter 1 sayfa ( 12-14 satır) tercüme olarak hesaplanır. 1000 karakterden az ise 1 sayfa tercüme olarak kabul edilir. Ankara Tercüme Bürosu Fiyatları, KDV dahil değildir. Ankara Tercüme Bürosu Fiyatlarına noter tasdik ücretleri dahil değildir.

Ankara Tercüme Bürosu Hizmetleri

Ankara Yeminli Tercüme
Ankara Noter Tasdikli Tercüme
Ankara Noter Yeminli Tercüme
Ankara Noter Onaylı Tercüme
Ankara Sözlü Tercüme,
Ankara Teknik Tercüme
Ankara Ticari Tercüme
Ankara Simultane Tercüme

Ankara Hukuki Tercüme
Ankara Web Sitesi Tercümeleri
Ankara Finansal Tercüme
Ankara Film, DVD, Deşifre Tercümesi
Ankara Patent Tercümesi
Ankara Tıbbi Tercüme
Ankara Gümrük Belgeleri Tercümesi

Top