Tercüme Bürosu Ankara, Öveçler, Balgat, Ostim, Sincan, Kahramankazan, Akademik Tercüme, Yeminli Tercüme, Sözlü Tercüme, Teknik Tercüme, Simultane Tercüme, Ticari Tercüme, Hukuki Tercüme, Tıbbi Tercüme, Gümrük Tercümesi, Finansal Tercüme, Noter Tasdikli Tercüme yapılır.

Akademik Tercüme 

Makale Tercümesi, Yurtdışına Doktora Yayınları Tercümesi, Kaynak Yayınlar Tercümesi, Ödev Çalışmaları Tercümesi, Özet Tercümesi, Ödev Tercümesi, Yabancı Dergilerde Yayınlanan Makaleler Tercümesi, Akademik Kitap ve Yayınların Tercümesi, Doçentlik Çalışmalarının Tercümesi, Her Çeşit Akademik Belge Tercümesi, Tez Çalışmaları Tercümesi, Bilgi Kaynakları Tercümesi, Toplantı Ve Sunum Dosyalarının Tercümesi, Tercüme Bürosu Ankara, Öveçler, Balgat, Ostim, Sincan, Kahramankazan, Ankara Akademik Tercüme hizmeti verilmektedir. 

Yeminli Tercüme

İkametgâh Tercümesi, Diploma Tercümesi, Kira Sözleşmesi Tercümesi, Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği Tercümesi, Pasaport Tercümesi Şirket Ana Sözleşmesi Tercümesi, İkamet İzni Tercümesi, Diploma Denkliği Tercümesi, Oturma İzni Tercümesi, Adli Sicil Kaydı Tercümesi, Kimlik Belgesi Tercümesi, Yönetim Kurulu Kararı Tercümesi, Transkript Tercümesi, Fatura Tercümesi, Evlilik Cüzdanı Tercümesi, Nüfus Cüzdanı Tercümesi, Teminat Mektubu Tercümesi, Finansal Evrak Tercümesi, Sertifika Tercümesi, Poliçe Tercümesi, Tercüme Bürosu Ankara, Öveçler, Balgat, Ostim, Sincan, Kahramankazan, Ankara Yeminli Tercüme hizmeti verilmektedir.

Sözlü Tercüme

Bayi toplantıları, İş görüşmeleri ve iş gezileri, iş toplantıları, şirket eğitim programları, fuarlar, konferans, seminerlerde İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça ve diğer dillerde sözlü tercümanlık hizmeti verilir.

Tercüme Bürosu Ankara, Öveçler, Balgat, Ostim, Sincan, Kahramankazan, Ankara Sözlü Tercüme hizmeti verilmektedir. 

Noter Tasdikli Tercüme

Nüfus Kayıt Örneği Tercümesi, Gelir – Gider Tablosu Tercümesi, Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği Tercümesi, Diploma Denkliği Belgeleri Tercümesi, Sertifika Tercümesi, Referans Mektubu Tercümesi, Ehliyet Tercümesi, Bilanço Tercümesi, Nüfus Cüzdanı Tercümesi, Sabıka Kaydı Tercümesi, Nüfus Belgesi Tercümesi, Niyet Mektubu Tercümesi, Doğum Belgesi Tercümesi, Pasaport Tercümesi, Sağlık Raporu Tercümesi, Özgeçmiş Tercümesi, Referans Mektubu Tercümesi, Faaliyet Belgesi Tercümesi, İkametgah Tercümesi, Cv Tercümesi, İmza Sirküleri Tercümesi, Tercüme Bürosu Ankara, Öveçler, Balgat, Ostim, Sincan, Kahramankazan, Ankara Noter Tasdikli Tercüme hizmeti verilmektedir. 

Teknik Tercüme 

Teknik ve İdari Şartnameleri Tercümesi, Teknik Resim Tercümesi, Teknik Yayın Teknolojisi Tercümesi, Teknik Katalogları Tercümesi, Sanayi Makinelerin Teknik Tercümesi, Sertifika Tercümesi, Kalite Belgesi Tercümesi, Ürün Çizim Tercümesi, Teknik Belge Tercümesi,  Fabrika Kurulum Dokümanlarını Tercümesi, İşletim El Kitabı Tercümesi, Yapı Teknolojisi Tercümesi, Her Türlü Makine, Teçhizat, Ekipman, Cihaz ve Aracın Bilgisayar Belgeleri Tercümesi, Kullanma Kılavuzlarını Tercümesi, Garanti Belgesi Tercümesi, Kalite Raporu Tercümesi, İnşaat Mühendisliği Tercümesi, Kullanım Kılavuzu Tercümesi, Patentler Tercümesi, Tercüme Bürosu Ankara, Öveçler, Balgat, Ostim, Sincan, Kahramankazan, Ankara Teknik Tercüme hizmeti verilmektedir.

Simultane Tercüme 

Seminerler, konferanslar, eğitim programları, çok uluslu toplantılar, kongreler, T.V ve radyo programları organizasyonlarında simultane çeviri tercih edilir. Tercüman eşzamanlı olarak konuşmacının ifadelerinin katılımcılara hızlı ve kusursuz bir şekilde tercüme eder. Simultane tercümede tercüman için bir kabin içinde mikrofon ile izleyicilere konuşulanları anında aktarır.

Tercüme Bürosu Ankara, Öveçler, Balgat, Ostim, Sincan, Kahramankazan, Ankara Simultane Tercüme hizmeti verilmektedir.

Ticari Tercüme 

Ticari Belge ve Yazışmalar Tercümesi, İş Yazışmaları Tercümesi, Ticari Belgeler ve Yazışmalar Tercümesi, İrsaliye Tercümesi, Sözleşmeler Tercümesi, Toplantı Tutanakları Tercümesi, Ticari Raporlar ve Araştırmalar Tercümesi, Sözleşmeler Tercümesi, İhale Dokümanları Tercümesi, Bankacılık ve Finans Belgeleri Tercümesi, Ticari Teklifler ve Dokümanlar Tercümesi, İmza Sirküleri Tercümesi, Ticari Teklifler Tercümesi, Kalite Sertifikası Tercümesi,  Alım Satım Sözleşmesi Tercümesi, Bankacılık ve Finans Belgeleri Tercümesi, Fizibilite Araştırmaları ve Raporları Tercümesi,

Tercüme Bürosu Ankara, Öveçler, Balgat, Ostim, Sincan, Kahramankazan, Ankara Ticari Tercüme hizmeti verilmektedir. 

Hukuki Tercüme 

İşçi İşveren İlişkileriyle İlgili Belgeler Tercümesi, Mahkeme Kararları Tercümesi, Mahkeme Belgeleri Tercümesi, Boşanma Davaları, Vergi Hukuku Tercümesi, Hukuki Yazışmalar Tercümesi, Tanık İfadesi Tercümesi, İlamlar Tercümesi, Hukuki Sözleşmeler Tercümesi, Patent Başvuruları Tercümesi,  Hukuki Mevzuatlar Tercümesi, Şirket İçi Sözleşmeler ve Evraklar Tercümesi, AB Mevzuatları Tercümesi, Resmi Evraklar Tercümesi,  Kanun ve Yönetmelikler Tercümesi, , Hakem Çözümü Tercümesi, Hukuki Dış Metin Tercümesi, Kanun Yönetmelik ve Mevzuatlar Tercümesi, Resmi Yazışma ve Dosyalar Tercümesi, İş Teklif ve Sözleşmeleri Tercümesi, Kanun ve Yönetmelikler Tercümesi, Mahkeme Kayıt Belgesi Tercümesi, Tercüme Bürosu Ankara, Öveçler, Balgat, Ostim, Sincan, Kahramankazan, Ankara Hukuki Tercüme hizmeti verilmektedir.

Tıbbi Tercüme 

Uzman Doktor Raporu Tercümesi, Yurtdışı Dergilerinde Yayınlanacak Tıbbi Makale Tercümesi, Ruhsat Dosyaları Tercümesi, Akademik Ve Bilimsel Tezler Tercümesi, Tıp Cihazları Tercümesi, Tıbbi Ürün Lisans ve Patent Belgesi Tercümesi, Diş Hekimliği Raporu Tercümesi, Jinekoloji Raporu Tercümesi, Olgu Sunumu Tercümesi, Tıp Kitapları Tercümesi, Bilimsel Makaleler Tercümesi, Anesteziyoloji, Radyoloji, Endodonti, Biyokimya, Biyoistatistik, Kadın Hastalıkları Ve Doğum, Endoskopi, Biyofizik, Dahiliye,  Neröşirurji, Psikiyatri, Kulak Burun Boğaz, Travmatoloji, Nefroloji, Nükleer Tıp, Dermatoloji, Ortodenti, Fizyoloji, Genel Cerrahi, Endokrinoloji, Deontoloji, Anatomi, Onkoloji, Göz Hastalıkları, Pediatri, Göğüs Hastalıkları, Fizik Tedavi, Patoloji, Farmasötik, Üroloji, Histoloji, Kardiyoloji, Gastronoloji, Reanimasyon Mikrobiyoloji, Ortopedi Nöroloji, Genetik, Toksikoloji, Romatoloji, Embriyoloji, Hematoloji, Rehabilitasyon, Uzman Doktor Raporları Tercümesi, Tercüme Bürosu Ankara, Öveçler, Balgat, Ostim, Sincan, Kahramankazan, Ankara Tıbbi Tercüme hizmeti verilmektedir.

Gümrük Tercümesi 

Fatura Tercümesi,  Ek Bildirim Tercümesi, Gözetim Belgesi Tercümesi, Gıda Üretim Sertifikası Tercümesi, Çeki Listesi Tercümesi, Dioksin Sertifikası Tercümesi, Hayvan Sağlığı Sertifikası Tercümesi, Hata Bildirim Yazısı Tercümesi, Düzeltme Yazısı Çevirisi, Helal (Halal) Belgesi Tercümesi, Gümrük Beyannamesi Tercümesi, CE Belgesi Tercümesi, Beyanname Tercümesi, Bitki Sağlık Tercümesi, Tercüme Bürosu Ankara, Öveçler, Balgat, Ostim, Sincan, Kahramankazan, Ankara Gümrük Tercüme hizmeti verilmektedir.

Finansal Tercüme 

Kredi Belgeleri Tercümesi, Finansal Web Siteleri Tercümesi, Finansal Destek Belgesi Tercümesi, Finans Belgeleri Tercümesi, Bilançolar Belgeleri Tercümesi, Süreli Finans Yayınlar ve Sunumlar Tercümesi, Yatırım Belgeleri Tercümesi, Muhasebe Belgeleri Tercümesi, Basın İlanları Tercümesi, Şirket Raporları Tercümesi, Finansal Tablolar Belgeleri Tercümesi, Bültenler Tercümesi, Ekonomi Belgeleri Tercümesi, Finansal Makaleler Tercümesi, Finans Dergi Tercümesi, Finans Kitap Tercümesi, Bankacılık Belgeleri Tercümesi, Şirket Kar-Zarar Raporları Belgeleri Tercümesi, Ekonomik Veri Tercümesi, Satış Broşürleri Tercümesi, Sigortacılık Belgeleri Tercümesi, Tercüme Bürosu Ankara, Öveçler, Balgat, Ostim, Sincan, Kahramankazan, Ankara Finansal Tercüme hizmeti verilmektedir.

Ankara Tercüme Bürosu Hizmetleri

Akademik Tercüme

Yeminli Tercüme

Sözlü Tercüme

Teknik Tercüme

Simultane Tercüme

Ticari Tercüme

Hukuki Tercüme

Tıbbi Tercüme

Gümrük Tercümesi

Finansal Tercüme

Noter Tasdikli Tercüme