Ankara Tercüme Bürosu, Ticaret Sicil Gazetesi İngilizce Tercümesi: Türk Ticaret Kanunu 41 ila 54 üncü maddelerinde ticari işletmelerin kullanmakla yükümlü oldukları ticaret unvanı ile ilgili hükümler yer bulunur. Gerçek kişilerin ticaret unvanı, ad ve ad ve soyadın kısaltılmaksızın yazılması gerekir. Gerçek kişinin seçmiş olduğu ticaret unvanı faaliyet gösterdiği ticaret sicili memurluğunda faaliyet göstermekte olan başka bir gerçek kişi ile aynı olamaz. Kişinin herhangi bir karışık olmaması için unvanına ilave yapabilir. Bir tacirin unvanını meydana getirmek üzere ad ve soyadına yapacağı ilavelerin tacirin hüviyeti veya işletmenin üçüncü şahıslarda yanlış bir kanaat meydana gelmesine yer verebilecek mahiyette veya gerçeğe yahut amme intizamına aykırı olmaması şarttır.

Ticaret Sicil Gazetesi İngilizce tercüme fiyatları karakter olarak hesaplanır. Ticaret Sicil Gazetesi İngilizce Tercümesi yapılacak ise Word de karakter hesaplaması yapılır. Çıkan karakter sayısı 15 TL ile çarpılır.(2016 İngilizce fiyatı)

Ticaret Sicil Gazetesi İngilizce Tercümesi yapan yeminli tercümanlarımız bulunmaktadır.

Şirketimiz aşağıdaki dillerde Ticaret Sicil Gazetesi tercümesi yapmaktadır.